Amsterdams Herendispuut AUXILIA

AUXILIA is een herendispuut uit Amsterdam waar vriendschap meer dan 35 jaar de boventoon voert. AUXILIANEN zijn betrokken en ambitieus: verre reizen, senaatsfuncties, ondernemen, vrijwilligerswerk – ieder lid streeft zijn eigen aspiraties na en wordt hierin door het dispuut ten volste gesteund. Binnen NoNoMes is AUXILIA sinds jaar en dag het dispuut dat tot laat geniet van de dinsdagavond, veel commissies vertegenwoordigt en vrijwel ieder jaar een senator levert. Dit maakt ons met trots de hulptroepen van de vereniging.

Ons contact met reünisten staat hoog in het vaandel en onze tradities worden diep gekoesterd. Desondanks streeft het dispuut naar een frisse wind in de zeilen: voor nieuwe ideeën is altijd ruimte. Ook hebben wij nauwe banden met andere disputen en genootschappen waar wij regelmatig mooie activiteiten mee organiseren.

Interesse om ons te leren kennen? Neem contact op met onze Ab Actis of kom langs op één van de vele open avonden bij NoNoMes.